ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวกาแฟในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อีกอำเภอหนึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ1,200 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตประมาณ 738 ตัน ณ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 30% ราคารับซื้อกาแฟผลสดอยู่ที่ 26 บาท/กิโลกรัม (ส่งให้กาแฟดอยช้าง อ.แม่สรวยจ.เชียงราย)เกษตรกรมีการเก็บผลสด(เชอรี่) เพื่อแปรรูปเป็นกาแฟกะลา กับขายผลสด(เชอรี่) สัดส่วน 70:30

ปิดความเห็น บน เกษตรเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟ