ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน          สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
     ที่ตั้ง                  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
     โทรศัพท์           0-5311-2478-79
     โทรสาร             0-5311-2481
     E-mail  :            chiangmai@doae.go.th
     Home Page:     http://www.chiangmai.doae.go.th