26เม.ย./24

ประชาสัมพันธ์รับสมครเกษตรกร PGS

สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

🗣️🗣️ขอประชาสัมพันธ์​ รับสมัครเกษตรกร​เข้ารับการอบรมเกษตรอินทรีย์​แบบมีส่วนร่วม​ PGS

…..⭐🥬……..🌱🥬🥦🍆🧅……🌱⭐…..

“มาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่”

👨‍🌾👩‍🌾 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย

❇️ กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม (PGS) สู่การผลิตพืชผัก สมุนไพร ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จังหวัดเชียงใหม่

📌 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่​ 29 เมษายน​ 2567​ นี้เท่านั้น​ ⭐⭐⭐

📝 ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-457009