สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์

 37 total views

อ่านเพิ่มเติม

ผลสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานBCG Modelส้มสายน้ำผึ้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี2566

ผลสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานBCG Modelส้มสายน้ำผึ้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี2566

 32 total views

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

สำนักงานเกษตรอำเภอฝางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

 52 total views

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง

สำนักงานเกษตรอำเภอฝางแจ้งประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง

 45 total views

อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวสาร/กิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2566

สรุปข่าวสาร/กิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 8 ข่าว

 84 total views

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 6