ปฎิทินการทำงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
92 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0 5349 8986 Email : doae0316@doae.go.th