ข่าวสมัครงาน

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์