ข่าวสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้น

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์