ข่าวสมัครงาน

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

ตามที่ได้ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปิดความเห็น บน ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)