ข่าวสมัครงาน

ประกาศ  สถานที่สอบพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)  สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่   

ประกาศ  สถานที่สอบพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)  สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 8 สิงหาคม  2564  ผ่านระบบ Online (Zoom Meetting)   “เอกสารแนบ ด่วนที่สุด”

ปิดความเห็น บน ประกาศ  สถานที่สอบพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)  สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่