ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนครั้งที่1/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 25 อำเภอ จากนั้นติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรโครงการงบประมาณ ตามภาระกิจงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มงานอารักขาพืช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และการบริหารงานด้านต่างๆ ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ให้ปฎิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกมิติอีกด้วย โดยในครั้งนี้หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดความเห็น บน การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนครั้งที่1/2567