ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกวดรถบุปผชาติ งานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47/2567

วันที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายธนเดช วงค์เขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกวดรถบุปผชาติและคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงหบักเกณฑ์ เงื่อนไขการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ตึก 27 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการประกวดขบวนบุพชาติในปี 2567 นี้ มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม ประเภทประเพณีวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นขบวนจาก 25 อำเภอส่งเข้าประกวด ผู้ชนะแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล และรถบุพชาติที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท จะประกวดเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้คณะกรรมการการประกวดเน้นย้ำผู้เข้าร่วมประกวดในเรื่องของเวลาในการแสดงโชว์ของแต่ละอำเภอ ขอให้เป็นไปตามเวลา และยังเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนของคณะกรรมการในครั้งนี้อีกด้วย

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกวดรถบุปผชาติ งานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47/2567