ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 /2567โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สั่งการ และปฏิบัติงานด้านการป้องกันบรรเทา และให้ความช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่