ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงินทั้งสิ้น 812,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)