ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ