เกษตรสารภีร่วมปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more