ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี

19 ม.1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทร 053-321-144

E-mail : doae0317@doae.go.th