เกษตรสารภีประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอสารภี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางมัฑนา ธรรมใจ เกษตรอำเภอสารภี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยางเนิ้ง ชั้น 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น