เกษตรสารภี ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางมัฑนา ธรรมใจ เกษตรอำเภอสารภี พร้อมด้วย นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอสารภี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2566 และนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตปีงบประมาณ 2567 ในประเด็นอาหารปลอดภัย นะห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ชั้น 3 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น